Ưu điểm vượt trội của sợi chỉ vàng 24K Hoa Kỳ

  • Giấy chứng nhận an toàn từ FDA Hoa Kỳ
  • Giấy phép nhập khẩu chỉ vàng của Bộ Y tế
  • Giấy phép thực hiện căng da chỉ vàng của Bộ Y tế
  • Á Âu là Bệnh viện thẩm mỹ DUY NHẤT tại VN được phép căng da chỉ vàng 24K