Câu hỏi:

Kết quả của phương pháp chỉ vàng kéo dài bao lâu? (Chị Hạnh – Đồng Nai)

căng da chỉ vàng 24k

Trả lời:

Kết quả có thể duy trì từ 8 tới 15 năm phụ thuộc vào thể trạng của từng người, bên cạnh đó việc chăm sóc sức khỏe của từng cá thể cũng có thể giúp kéo dài hiệu quả tối đa cho chỉ vàng.