Khai báo y tế

Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự

Phần thông tin định danh

Thông tin liên quan dịch Covid-19

Với mục đích giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới Coronavirus (SARS-CoV-2), xin quý khách vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây:

1. Hiện tại hay trong 14 ngày gần đây, quý khách có thấy xuất hiện các dấu hiệu nào sau đây:2.Từ ngày 06 tháng 08 năm 2020 đến nay có đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Trị:

3.Trong vòng 14 ngày gần đây:Mời bạn đến phòng khám sàng lọc
Bạn đã hoàn thành khai báo y tế