Khai báo y tế

  Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự

  Phần thông tin định danh


  Thông tin liên quan dịch Covid-19

  Với mục đích giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới Coronavirus (SARS-CoV-2), xin quý khách vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây:

  1. Trong vòng 14 ngày qua, quý khách có đến/qua/ở/về từ quốc gia/vùng lãnh thổ đang có ổ dịch không: *

  2. Trong vòng 14 ngày qua, quý khách có tiếp xúc gần/chăm sóc ca bệnh hoặc nghi ngờ COVID-19 không?

  3. Hiện tại hay trong 14 ngày gần đây, quý khách có thấy xuất hiện các dấu hiệu nào sau đây:
  Ngày khai báo: 15-01-2021 - Mời bạn đến phòng khám sàng lọc
  Ngày khai báo: 15-01-2021 - Bạn đã hoàn thành khai báo y tế