Cắt môi trái tim bao nhiêu tiền ?

[cauhoi khachhang=”Hiền Thu – 28 tuổi”] Tôi muốn tạo hình môi trái tim nhưng không biết cắt môi trái tim bao nhiêu tiền? Tôi thấy việc tạo hình môi trái tim bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ an toàn và hiệu quả. Vậy chi phí cho dịch vụ này là bao nhiêu? Mong các…

Xem tiếp