Người con trai môi dày xấu hay đẹp?

Nhiều chàng trai cho rằng đàn ông đôi môi dày mới đẹp nhưng có người thì bảo môi mỏng mới đẹp. Vậy con trai môi dày xấu hay đẹp trong mắt mọt người? Câu hỏi này khiến cánh đàn ông không phân biệt được đâu là môi đẹp đâu là môi xấu. Theo tỷ lệ…

Xem tiếp