Đôi môi quá mỏng thì làm sao?

Đa số người có môi dày nhiều hơn người môi mỏng nên họ đều thích môi mình được mỏng, nhưng người có môi quá mỏng cũng không đẹp. Một đôi môi đẹp khi không quá dày cũng không quá mỏng, vậy môi quá mỏng phải làm sao cho đầy đặn hơn? Khắc phục môi quá…

Xem tiếp