Bạn và đối phương thường không thể bắt sóng được tín hiệu của nhau, hay ngược lại đối phương chưa cần nói, bạn đã hiểu họ nghĩ gì?

Quy tắc bói bài:

  1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.
  2. Tự hỏi thầm bản thân: “Mình và người yêu có tâm đầu ý hợp không”.
  3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án
tarot-tinh-yeu-cau-dieu-gi-1
tarot-tinh-yeu-cau-dieu-gi-1
tarot-tinh-yeu-cau-dieu-gi-1
tarot-tinh-yeu-cau-dieu-gi-1