Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. - Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu

Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu.

Những năm qua, cùng với việc chú trọng hoạt động mang lại vẻ đẹp hoàn mỹ cho phụ nữ, thì Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu luôn quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện. Đồng thời cải thiện môi trường làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu luôn quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Công tác vệ sinh, an toàn lao động là một trong những tiêu chí rất quan trọng trong hoạt động của công ty. Tuân thủ theo Nghị định số 44/2016/NĐ/CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường; Luật Lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc Hội về an toàn, vệ sinh lao động, nhằm triển khai tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế. Bệnh viện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn “An toàn lao động – Vệ sinh lao động” cho cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Năm 2020, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu tiếp tục tổ chức khóa tập huấn “An toàn lao động – Vệ sinh lao động” dưới sự tập huấn của Công ty TNHH huấn luyện kỹ thuật an toàn Việt Nam.

Trong lớp tập huấn, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện sẽ được các chuyên gia chia sẻ về các nội dung:

  • Giới thiệu vai trò của NLĐ trong sản xuất.
  • Bảo hộ lao động (Mục đích – Ý nghĩa, nội dung – Tính chất).
  • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động.
  • Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.
  • Quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ.
  • Chế độ bồi thường, trợ cấp đối với NLĐ bị tại nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp.

Việc tổ chức huấn luyện về công tác “An toàn lao động – Vệ sinh lao động” hàng năm luôn là dịp để người lao động Công ty tiếp tục bổ sung, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống tai nạn có thể xảy ra.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *