• 100% y bác sĩ, nhân viên thẻ xanh
    • Sàng lọc, miễn phí test Covid
    • Quy trình khép kín
    • Khử khuẩn toàn bệnh viện
    • Xe đưa đón an toàn